О нама

ЈУ Машинска школа Приједор (у даљем тексту: Школа) надлежна је за послове и задатке утврђене Законом о средњем  образовању и васпитању  („Службени гласник Републике Српске“број: 41/18 ).
Током свог постојања школа је доживјела бројне трансформације у организационом смислу. Школски центар “Илија Стојановић” настао је 1972. године  интеграцијом Школе за ученике у привреди основане 1921.године, Школе са практичном обуком из Љубија основане 1925. године и одјељења Техничке  школе из Бања Луке која је отворена у Приједору 1968. године. Центар је у свом саставу имао: Техничку школу машинског и електротехничког одсјека, Школу са практичном обуком и Школу за ученике у привреди.
Године 1976. у Школском Центру “Илија Стојановић” у Приједору оформљена је Машинска школа као организациона јединица. ООУР Машинска школа је формирана 01.07.1977. у оквиру Центра за усмјерено образовање Приједор. Од маја 1991. године Школа постаје установа и дјелује самосталано као МАШИНСКА ШКОЛА.  У санирану школу 28.09.2000.усељава се Електротехничка школа који се, на основу одлуке Министарства, дијели по вертикали на пола.  Намјена ове установе је образовање и васпитање ученика III и IV степена средње школе у струци. Последња измјена извршена је 2012. године,  у  ЈУ Машинска школа Приједор, као и усклађивање свих аката у институцијама.