Едукација из области мјерења и провјере квалитета

Професори наше школе Илија Рончевић и Слободан Ивковић учествовали су на едукацији из области мјерења и провјере квалитета у Сарајеву од 24.09 до 27.09. 2018 године. Ову едукацију је организовало њемачко друштво за међународну сарадњу “GIZ” и том приликом школама учесницама овог програма обезбјеђена је донација у вриједности од 7000 е у виду четири компијутера и 4 кутије мјерних инструмената. Ова донација је уручена нашој школи 03.10.2018 године.