Међународни дан средњошколаца

16.11.2018 год. обиљежен је међународни дан средњошколаца.