Обука професора за рад на ЦНЦ машини

У периоду од 12.-15. 02.2019 године у Машинској школи извршена је обука професора машинске групе предмета за рад на ЦНЦ машини. Обуку је извршиo представник фирме Teximp Zanica. Ово предузеће је овлаштени заступник за Hass CNC  машине у Босни и Херцеговини.