Школска такмичења

Одржана су школаска према календару такмичења. Најбољи ученици делегирани су на општинска и регионална такмичења.