Едукација “SOLIDWORKS, SOLIDCAM”

У просторијама ЈУ Средње техничке школе „Хасиб Хаџовић“ у Горажду одржана су два циклуса (25-28.02 и 11-13.03 2019 год.) едукације намијењене за професоре средњих стручних и техничких школа из кориштења софтверских алата за развој производа помоћу рачунара. За провођење едукације која се одвија у оквиру активности ГИЗ пројекта „Стручно образовање“ била је задужена лиценцирана компанија из Хрватске.

Професори са подручја Горажда, Приједора, Градишке и Мостара имали су прилику кроз два циклуса тематских едукација стећи нова знања и увиде у актуелна кретања из области CAD и CAM софтверa. Новостечено знање ће користити наставницима да ефикасно реализују наставне планове и програме.