Одобрена средства Машинској школи за пројект “Дневни боравак за младе, промјена на боље”

Одобрена средстава за пројект у износу 3000 КМ биће имплементирана кроз пројект “Дневни боравак за младе, промјена на боље”.  Средства су одобрена  на основу јавног конкурса за финансирање омладинских организација у 2019. години.

S6854_LISTA ODOBRENIH SREDSTAVA OO (1)-477442329