Стручна посјета националном парку Мраковица

. .2019 ученици одјељења I3 и II3  посјетили су национални парк Мраковица. Том приликом су се упознали са начином газдовања националним парком, бољним и живорињским свијетом Козаре, врстама дрвета на Козари, и појмом санитарна сјеча.