Прослава пословне Нове године

Колектив Машинске школе прославио пословну нову годину.