Запослени

ЈУ Машинска школа у Приједору има 58 запослених радника, од чега 44 наставника и  14 радника у ваннаставном особљу.

Управа Школе и стручни сарадници
1. Борислав Којић   дипл. инж. Директор
2. Јована Брдар Рачуновођа
3. Душица Драгишић Секретар (на трудничком одсуству)
4. Милада Маленчић педагог Педагог (на породиљском одсуству)
5. Маја Зорић, дипл. психолог Психолог
6. Драгана Јандрић, проф. Библиотекар
7. Бојана Вученовић, педагог Педагог
8. Диана Гајановић Секретар

 

Помоћно особље
1. Бране Мршић домар
2. Славица Ковачевић чистачица
3. Зорa Врачар чистачица
4. Биљана Томић чистачица
5. Драгана Којић чистачица
6. Мира Паспаљ чистачица
 Наставно особље
1. Биљана Малбашић, проф. српски језик
2. Милица Гагић, проф. српски језик
3. Ирена Станковић, проф. српски језик
4. Маријана Пашић, проф. српски језик
5. Зорица Давидовић, проф. енглески језик
6. Мирослава Цвијић, проф. енглески језик
7. Јелена Раос, проф. њемачки језик
8. Зоран Радиновић, проф. физичко васпитање
9. Томислав Гашић, проф. физичко васпитање
10. Давор Жабић, проф. физичко васпитање
11. Мирка Шајић, проф. математика
12. Марија Радовановић, проф. математика (на трудничком одсуству)
13. Весна Пилиповић, проф. информатика
14. Светлана Чеко, проф. математика
15. Богдан Станић, проф. историја
16. Дијана Шобот, проф. демократија и људска права
17. Борис Перић, проф. физика, основи електротехнике, електротехника и електроника, техничка физика
18. Миле Вајкић, дипл. инж. маш. машинска група предмета
19. Предраг Растока дипл. инж. маш. машинска група предмета
20. Слободан Ивковић, дипл. инж. маш. машинска група предмета
21. Владимир  Ковачевић, дипл. инж. машинска група предмета
22. Илија Рончевић, дипл. инж. машинска група предмета
23. Рајко Шушница, наставник практичне наставе машинска група предмета
24. Жељка Кантар, дипл. инж. саобраћајна група предмета
25. Данијел Милосављевић, дипл. инж. саобраћајна група предмета
26. Никола Гњатовић, дипл. инж. саобраћајна група предмета
27. Владимир Роквић, дипл. инж. саобраћајна група предмета
28. Слободан Медић, дипл. инж. група предмета шумарство и обрада дрвета
29. Миленко Чичић, дипл. инж. група предмета шумарство и обрада дрвета
30. Александар Вујичић, дипл. инж. група предмета шумарство и обрада дрвета
31. Борис Гаврић, проф култура религија
32. Радана Пешевић, дипл. психолог саобраћајна психологија
33. Никола Половина, проф. биологија
34. Тијана Солдат, проф саобраћајна географија
35. Дејан Крагуљ, теолог православна вјеронаука
36. Радојица  Којић, теолог православна вјеронаука
37. Марко Видовић католичка вјеронаука
38. Алмаса Мушић исламска вјеронаука
39. Дарија Ђурица, проф. математика
40. Рајко Рисојевић, дипл, инж. маш. машинска група предмета
41. Александар Иветић, проф. српски језик
42. Недељка Каралић, дипл. психолог саобраћајна психологија
43. Дајана Моравац, проф. њемачки језик
44. Ирена  Пувача, дипл. правник саобраћајно право