Сарадња са родитељима

За вријеме трајања пандемије корона вируса сарадња са родитељима се одвија телефонским путем.