Техничар друмског саобраћаја

Нашим ученицима нудимо савремено и атрактивно образовање у области друмског саобраћаја и унутрашњег транспорта са посебним нагласком на безбједност саобраћаја којој се данас у нашем друштву поклања све више пажње. Релативно млад, стручан и послу посвећен наставни кадар гаранција је да је настава заснована на савременим принципима и захтјевима струке. Након заврешетка овог образовног профила , наши ученици могу да наставе школовање или да потраже посао у струци у предузећима и установама којима је саобраћај дјелатност.

Техничар друмског саобраћаја се бави: организовањем послова у путничком, теретном и интегралном саобраћају, организовањем перонске службе, провјером безбједности друмског и градског саобраћаја, техничким прегледом возила, пројектовањем путева, улица као и регулисањем саобраћаја. Такође, учествују на увиђају саобраћајних незгода, у урбанистичким рјешењима и уређењима насеља, одређивању простора за паркинге и гараже, раде на контроли техничке исправности возила.

Могућност каснијег запослења:
У саобраћајним предузећима, полицији, општини, предузећима за изградњу путева, организацијама које се баве техничким прегледом возила, свим предузећима која у свом возном парку посједује више возила за сопствене потребе, послови диспечера, одржавање техничке исправности возила, контролисање документације, послови представништва, заступања и осигурања возног парка, регистрације возног парка, контрола безбједности саобраћаја, послови отправника аутобуса и израда реда вожње, послови у предузећима комуналних дјелатности, у туристичким агенцијама, у организацијама такси службе и ауто школа, послове инспекције саобраћаја у органима управе, приватни бизнис…