Машински техничар за моторе и моторна возила

Овај образовни профил је формиран са намјером да омогући ученицима стицање неопходног теоријског и практичног знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, правилној експлоатацији, одржавању, елементима аутоматизације и дијагностици исправности мотора и моторних возила.
Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:
• Дијагностику исправности мотора и моторних возила
• Оперативно вођење и сервисирање возила у сервису, као и технолошког поступка поправке
• Оперативно праћење производње и одржавања моторних возила
Уписом овог образовног профила ученицима се отвара могућност даљег школовања на неком од факултета: машински, саобраћајни, електротехнички, ФОН…