Техничар за обраду дрвета

У оквиру овог образовног профила стичу се знања о преради и технологијама обраде дрвета, али и о конструкцији и обликовању дрвних производа. Поред овог, током школовања похађа се и велики број часова практичне наставе, рада са алатима и машинама за обраду дрвета. Послови којим се баве техничари за обраду дрвета су производња, конструкција и пројектовање свих врста дрвених производа али и трговина дрветом и дрвним производима. Велико учешће практичне наставе обезбјеђује могућност укључивања у било коју дјелатност рада са дрветом. По завршетку средње школе, ученици могу да наставе школовање на шумарском факултету и другим сродним факултетима и вишим школама.