Варилац

ЈУ Машинска школа Приједор образује ученике за занимање варилац. Након трогодишњег школовања ученици стичу стручна знања која омогућавају рад на следећим врстама посла.

 • Вариоци спајају металне дијелове поступком загријавања,
 • На високим температурама метал се тали, при чему се његови дијелови стапају у компактну цјелину,
 • Због чврстоће заварених спојева заваривање се примјењује за израду и поправку високонапрегнутих (високооптерећених) конструкција,
 • Због тога се оно примјењује у бродоградњи, мостоградњи, у аутомобилској индустрији, у изградњи рафинерија и нуклеарних погона,
 • Осим тога заваривањем се израђују и поправљају ситнији предмети за широку потрошњу,
 • Вариоци свој посао обављају према одговарајућој техничкој и технолошкој документацији (описима, техничким нацртима, скицама),
 • Документацијом су одређени начин заваривања, алат, стројеви и заштитна средства,
 • Поступак заваривања зависи од материјала који се вари и сврхе предмета који се обрађује,
 • Заваривање се ради углавном електричним луком (електрично заваривање) и плином (аутогено заваривање), а постоји и електроотпорно заваривање.
 • При заваривању електричним луком и плином додаје се спојни материјали- електрода и заштитни плин.
 • Често се користе и машине за заваривање. Тада заваривачи управљају њима и надзиру цео поступак. Ове машине се примјењују углавном код већих серија истих завара.
 • Што се тиче заваривача, захтјеви код машинског заваривања мањи су него код ручнога заваривања, јер се ради према прописаној технологији, а послови су унапред организовани.