Механичар грејне и расхладне технике

Данас је неопходно обезбиједити поуздано гријање, климатизацију, ефикасно провјетравање и расхладну технику због чега образовни профил

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ све више добија на значају.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА

  • монтажа и одржавање инсталација и арматура за воду и гријање
  • уградња и одржавање свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива
  • монтажа, опслуживање и одржавање постројења локалне и централне климатизације
  • монтажа, опслуживање и одржавање расхладних постројења
  • правилно коришћење средстава заштите на раду.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Велика пажња поклања се стицању практичних знања и вјештина тако да се часови практичне наставе у првом разреду изводе у школској радионици, а у другом и трећем разреду у успјешним предузећима која се баве грејном и расхладном техником.

Након завршеног школовања ученици могу да потраже запослење у предузећима која се баве грејном и расхладном техником или започну самосталан посао. Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) , па и даљег образовања на високим школама струковних студија.