Oгласна табла

К О Н К У Р С
ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Kонкурс можете преузети: Конкурс-за-упис-ученика-у-први-разред-средњих-школа-у-школској-2019-2020.-години_430915339

У школској 2019./2020. години можете уписати: 
ЗАНИМАЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
Техничар ЦНЦ технологије 24
Техничар друмског саобраћаја 24
Техничар за обраду дрвета 24
Варилац 12
Аутомеханичар 12

УПИСНИ РОКОВИ
Упис ученика обавља се у два уписна рока:
1. у јунском року, од 10. јуна до 21. јуна 2019. године (упис у просторијама школе у периоду од 08 до 13 часова)
2. у јулском року, од 01. јула до 12. јула 2019. године.(упис у просторијама школе у периоду од 08 до 13 часова)

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС
Учесници конкурса подносе школи потребне документе:
1. Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу);
2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију;
3. Извод из матичне књиге рођених;
4. Диплому “Вук Стефановић Караџић”;
5. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења;
6. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс

ОДАБЕРИ ЈУ Машинску школу Приједор: Презентација

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ ТЕКСТ
План јавних набавки за 2019. годину plan javnih nabavki 2019