Национални парк “Козара”

У октобру су ученици занимања Техничар за обраду дрвета посјетили Национални парк „Козара“. Посјета је организована у склопу предмета Технологија материјала и Обрада дрвета. Овом приликом ученици су се упознали са начином газдовања, биљним и животињским свијетом Козаре, врстама дрвећа које се ту налазе и њиховим болестима, са санитарном сjечом и сортиментима које израђују.