Унапређење везе привреде и образовног система по питању извођења практичне наставе

Агенција за економски развој града Приједора „ PREDA – PD “ организовала је од 19. до 20.  септембра 2017. едукативну  конференцију „Пракса у привредном окружењу, шанса за повећање запослености и боље позиционирање на тржишту рада“. Том приликом делегација је посјетила нашу Школу и обишла кабинете практичне наставе.