Активности у склопу пројекта “Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза”

У оквиру пројекта “Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза” дана 12.3. и 13.3. 2018. године, представници ЦЈБ Приједор су у сарадњи са школским психологом држали презентације на тему Малољетничка деликвенција у одјељењима другог и трећег разреда. У питању је једна од многих превентивних активности које се проводе у склопу овог пројекта.