Посјета делегације из Трента

Машинску школу је 9. фебруара посјетила делегација из Трента. Том приликом су ученици занимања Tехничар за обраду дрвета заједно са својим предметним наставницима презентовали своје занимање путем мултимедијалне презентације која је обухватала реализоване садржаје наставног плана и програма.