Професионална оријентација – представљање факултета

У оквиру професионалне оријентације ученицима матурских одјељења су се представљали следећи факултети:

– 17. 4. 2018.  Рударски факултет

Саобраћајни факултет Добој

Паневропски универзитет “Apeiron” Бања Лука

– 24.4.2018.     Факултет за безбједност и заштиту Бања Лука

– 27.4.2018.      Унивезитет за пословни инжињеринг и менаџмент (ПИМ)

Представици ових факултета су имали могућност да представе дјелатност коју обављају, а путем презентација и летака ученике упознају са смјеровима које нуде у школској 2018/19. години.